Microsoft Certificates

Microsoft, един от лидерите на пазара поддържа различни сертификационни пътеки (certification tracks), като основно те могат да се обобщят спрямо технологията, която се сертифицира и нивото на сертифициране за дадената технология.

Server certification tracks: Windows Server, Exchange Server, Skype for Business, Microsoft Azure

Desktop: Windows, devices

Applications: Office, Office 365

Първо професионално ниво: MCSA – Microsoft Certified Solutions Associate. Сертифицирането за MCSA е фокусирано върху конкретна технология, като основните ИТ сертификати са:

MCSA: Cloud Platform
MCSA: Windows Server 2008
MCSA: Linux® on Azure

Второ професионално ниво: MCSE – Microsoft Certified Solutions Expert. Сертифицирането е върху няколко Microsoft технологии, като MCSE показва ключови умения за проектиране и управление на комплексни среди изградени на базата на съвременни технологии.

MCSE: Productivity
MCSE: Server Infrastructure
MCSE: Messaging
MCSE: Communication
 IT-Training.pro предлага обучение – онлайн, видео, ментор, лаб среда за упражнения, както и присъствени курсове. В зависимост от персоналните потребности, кандидатите за Microsoft сертифициране могат да комбинират различните типове курсове и обучения за да постигнат желания успех.