AzureMicrosoftMicrosoftOnline курсовеКаталогПриъствен курс

Курс Microsoft AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies

Курс Microsoft AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies

Официален Microsoft курс (Microsoft Official Course – MOC) – Курсът е съгласно програмата на Microsoft и основната му цел е подготовка за сертифициране за Microsoft Azure Architect, както и за повишаване на професионалните умения и квалификация.

Формат на курса: Онлайн или Присъствен курс, Microsoft Official Course, провежда се в реално време от сертифициран инструктор във виртуална класна стая или Учебен Център IT-Training.pro.

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

  • онлайн или присъствено обучение
  • сертификат за завършен курс
  • достъп до виртуален лаб
  • книги и учебни материали
  • достъп до примерни (demo) тестове
  • видео библиотека към курса – достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: начинаещи в Azure или системната администрация; желаещи да се сертифицират за Azure System Administrator; желаещи да научат Microsoft Azure и да повишат професионалната си квалификация.

Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курса се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Примерни тестове: позволяват да проверите подготовката си за  сертификационен изпит с примерни въпроси.

Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса.

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой, карта.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.

AZ-300T01: Deploying and Configuring Infrastructure

AZ-300T02: Implementing Workloads and Security

AZ-300T03: Understanding Cloud Architect Technology Solutions

AZ-300T04: Creating and Deploying Apps

AZ-300T05: Implementing Authentication and Secure Data

AZ-300T06: Developing for the Cloud

 

IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

 

Analyze resource utilization and consumption

May include but not limited to: Configure diagnostic settings on resources; create baseline for resources; create and rest alerts; analyze alerts across subscription; analyze metrics across subscription; create action groups; monitor for unused resources; monitor spend; report on spend; utilize Log Search query functions; view alerts in Log Analytics

Create and configure storage accounts

May include but not limited to: Configure network access to the storage account; create and configure storage account; generate shared access signature; install and use Azure Storage Explorer; manage access keys; monitor activity log by using Log Analytics; implement Azure storage replication

Create and configure a Virtual Machine (VM) for Windows and Linux

May include but not limited to: Configure high availability; configure monitoring, networking, storage, and virtual machine size; deploy and configure scale sets

Automate deployment of Virtual Machines (VMs)

May include but not limited to: Modify Azure Resource Manager (ARM) template; configure location of new VMs; configure VHD template; deploy from template; save a deployment as an ARM template; deploy Windows and Linux VMs

Create connectivity between virtual networks

May include but not limited to: Create and configure VNET peering; create and configure VNET to VNET; verify virtual network connectivity; create virtual network gateway

Implement and manage virtual networking

May include but not limited to: Configure private and public IP addresses, network routes, network interface, subnets, and virtual network

Manage Azure Active Directory (AD)

May include but not limited to: Add custom domains; configure Azure AD Identity Protection, Azure AD Join, and Enterprise State Roaming; configure self-service password reset; implement conditional access policies; manage multiple directories; perform an access review

Implement and manage hybrid identities

May include but not limited to: Install and configure Azure AD Connect; configure federation and single sign-on; manage Azure AD Connect; manage password sync and writeback

Implement Workloads and Security

Migrate servers to Azure

May include but not limited to: Migrate by using Azure Site Recovery (ASR); migrate using P2V; configure storage; create a backup vault; prepare source and target environments; backup and restore data; deploy Azure Site Recovery (ASR) agent; prepare virtual network

Configure serverless computing

May include but not limited to: Create and manage objects; manage a Logic App resource; manage Azure Function app settings; manage Event Grid; manage Service Bus

Implement application load balancing

May include but not limited to: Configure application gateway and load balancing rules; implement front end IP configurations; manage application load balancing

Integrate on premises network with Azure virtual network

May include but not limited to: Create and configure Azure VPN Gateway; create and configure site to site VPN; configure Express Route; verify on premises connectivity; manage on-premise connectivity with Azure

Manage role-based access control (RBAC)

May include but not limited to: Create a custom role; configure access to Azure resources by assigning roles; configure management access to Azure; troubleshoot RBAC; implement RBAC policies; assign RBAC roles

Implement Multi-Factor Authentication (MFA)

May include but not limited to: Enable MFA for an Azure tenant; configure user accounts for MFA; configure fraud alerts; configure bypass options; configure trusted IPs; configure verification methods; manage role-based access control (RBAC); implement RBAC policies; assign RBAC Roles; create a custom role; configure access to Azure resources by assigning roles; configure management access to Azure

Architect Cloud Technology Solutions

Select an appropriate compute solution

May include but not limited to: Leverage appropriate design patterns; select appropriate network connectivity options; design for hybrid topologies

Select an appropriate integration solution

May include but not limited to: Address computational bottlenecks, state management, and OS requirements; provide for web hosting if applicable; evaluate minimum number of nodes

Select an appropriate storage solution

May include but not limited to: Validate data storage technology capacity limitations; address durability of data; provide for appropriate throughput of data access; evaluate structure of data storage; provide for data archiving, retention, and compliance

Create and Deploy Apps

Create web applications by using PaaS

May include but not limited to: Create an Azure app service web app by using Azure CLI, PowerShell, and other tools; create documentation for the API by using open source and other tools; create an App Service Web App for containers; create an App Service background task by using WebJobs

Create app or service that runs on Service Fabric

May include but not limited to: Develop a stateful Reliable Service and a stateless Reliable Service; develop an actor-based Reliable Service; write code to consume Reliable Collections in your service

Design and develop applications that run in containers

May include but not limited to: Configure diagnostic settings on resources; create a container image by using a Docker file; create an Azure Container Service (ACS/AKS) cluster by using the Azure CLI and Azure Portal; publish an image to the Azure Container Registry; implement an application that runs on an Azure Container Instance; implement container instances by using Azure Container Service (ACS/AKS), Azure Service Fabric, and other tools; manage container settings by using code

Implement Authentication and Secure Data

Implement authentication

May include but not limited to: Implement authentication by using certificates, forms-based authentication, tokens, Windows-integrated authentication; implement multi-factor authentication by using Azure AD options

Implement secure data solutions

May include but not limited to: Encrypt and decrypt data at rest; encrypt data with Always Encrypted; implement Azure Confidential Compute and SSL/TLS communications; manage cryptographic keys in the Azure Key Vault

Develop for the Cloud

Develop long-running tasks

May include but not limited to: Implement large-scale, parallel, and high-performance apps by using batches; implement resilient apps by using queues; implement code to address application events by using web hooks; address continuous processing tasks by using web jobs

Configure a message-based integration architecture

May include but not limited to: Configure an app or service to send emails, Event Grid, and the Azure Relay Service; create and configure a Notification Hub, an Event Hub, and a Service Bus; configure queries across multiple products; configure an app or service with Microsoft Graph

Develop for asynchronous processing

May include but not limited to: Implement parallelism, multithreading, processing, durable functions, Azure logic apps, interfaces with storage, interfaces to data access, and appropriate asynchronous compute models

Develop for autoscaling

May include but not limited to: Implement autoscaling rules and patterns (schedule, operational/system metrics, code that addresses singleton application instances, and code that addresses transient state

Implement distributed transactions

May include but not limited to: Identify tools to implement distributed transactions (e.g., ADO.NET, elastic transactions, multi-database transactions); manage transaction scope; manage transactions across multiple databases and servers

Develop advanced cloud workloads

May include but not limited to: Develop solutions by using intelligent algorithms that identify items from images and videos; develop solutions by using intelligent algorithms related to speech, natural language processing, Bing Search, and recommendations and decision making; create and integrate bots; integrate machine learning solutions in an app; create and implement IoT solutions{:}{:en}

Official Training Microsoft AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies

Course Format: online instructor lead training in a virtual class room

Language: Bulgarian (English optional)

Course Files: digital format, price included in the course

Lab environment: individual lab env. for each student.

Course Duration40 learning hours online training (theory and practice).

Additional Information about the training content can be found on our web site – http://www.it-training.pro The ONline Training Academy

Payment Method: PayPal, bank transfer, cash payments, wire transfer, card

Invoice can be requested with a support request using our contacts page.

The Invoice is issued normally in 7 days after the payment has been confirmed.

Additional information can be found using our contacts page.

Training Dates: please check the IT Training Calendar in the main site.

We will contact you to confirm the dates and registration.

Check Price and Sign-up for Online Class!

Check Price and Sign-up for Classroom Training!

AZ-300T01: Deploying and Configuring Infrastructure

AZ-300T02: Implementing Workloads and Security

AZ-300T03: Understanding Cloud Architect Technology Solutions

AZ-300T04: Creating and Deploying Apps

AZ-300T05: Implementing Authentication and Secure Data

AZ-300T06: Developing for the Cloud

Analyze resource utilization and consumption

May include but not limited to: Configure diagnostic settings on resources; create baseline for resources; create and rest alerts; analyze alerts across subscription; analyze metrics across subscription; create action groups; monitor for unused resources; monitor spend; report on spend; utilize Log Search query functions; view alerts in Log Analytics

Create and configure storage accounts

May include but not limited to: Configure network access to the storage account; create and configure storage account; generate shared access signature; install and use Azure Storage Explorer; manage access keys; monitor activity log by using Log Analytics; implement Azure storage replication

Create and configure a Virtual Machine (VM) for Windows and Linux

May include but not limited to: Configure high availability; configure monitoring, networking, storage, and virtual machine size; deploy and configure scale sets

Automate deployment of Virtual Machines (VMs)

May include but not limited to: Modify Azure Resource Manager (ARM) template; configure location of new VMs; configure VHD template; deploy from template; save a deployment as an ARM template; deploy Windows and Linux VMs

Create connectivity between virtual networks

May include but not limited to: Create and configure VNET peering; create and configure VNET to VNET; verify virtual network connectivity; create virtual network gateway

Implement and manage virtual networking

May include but not limited to: Configure private and public IP addresses, network routes, network interface, subnets, and virtual network

Manage Azure Active Directory (AD)

May include but not limited to: Add custom domains; configure Azure AD Identity Protection, Azure AD Join, and Enterprise State Roaming; configure self-service password reset; implement conditional access policies; manage multiple directories; perform an access review

Implement and manage hybrid identities

May include but not limited to: Install and configure Azure AD Connect; configure federation and single sign-on; manage Azure AD Connect; manage password sync and writeback

Implement Workloads and Security

Migrate servers to Azure

May include but not limited to: Migrate by using Azure Site Recovery (ASR); migrate using P2V; configure storage; create a backup vault; prepare source and target environments; backup and restore data; deploy Azure Site Recovery (ASR) agent; prepare virtual network

Configure serverless computing

May include but not limited to: Create and manage objects; manage a Logic App resource; manage Azure Function app settings; manage Event Grid; manage Service Bus

Implement application load balancing

May include but not limited to: Configure application gateway and load balancing rules; implement front end IP configurations; manage application load balancing

Integrate on premises network with Azure virtual network

May include but not limited to: Create and configure Azure VPN Gateway; create and configure site to site VPN; configure Express Route; verify on premises connectivity; manage on-premise connectivity with Azure

Manage role-based access control (RBAC)

May include but not limited to: Create a custom role; configure access to Azure resources by assigning roles; configure management access to Azure; troubleshoot RBAC; implement RBAC policies; assign RBAC roles

Implement Multi-Factor Authentication (MFA)

May include but not limited to: Enable MFA for an Azure tenant; configure user accounts for MFA; configure fraud alerts; configure bypass options; configure trusted IPs; configure verification methods; manage role-based access control (RBAC); implement RBAC policies; assign RBAC Roles; create a custom role; configure access to Azure resources by assigning roles; configure management access to Azure

Architect Cloud Technology Solutions

Select an appropriate compute solution

May include but not limited to: Leverage appropriate design patterns; select appropriate network connectivity options; design for hybrid topologies

Select an appropriate integration solution

May include but not limited to: Address computational bottlenecks, state management, and OS requirements; provide for web hosting if applicable; evaluate minimum number of nodes

Select an appropriate storage solution

May include but not limited to: Validate data storage technology capacity limitations; address durability of data; provide for appropriate throughput of data access; evaluate structure of data storage; provide for data archiving, retention, and compliance

Create and Deploy Apps

Create web applications by using PaaS

May include but not limited to: Create an Azure app service web app by using Azure CLI, PowerShell, and other tools; create documentation for the API by using open source and other tools; create an App Service Web App for containers; create an App Service background task by using WebJobs

Create app or service that runs on Service Fabric

May include but not limited to: Develop a stateful Reliable Service and a stateless Reliable Service; develop an actor-based Reliable Service; write code to consume Reliable Collections in your service

Design and develop applications that run in containers

May include but not limited to: Configure diagnostic settings on resources; create a container image by using a Docker file; create an Azure Container Service (ACS/AKS) cluster by using the Azure CLI and Azure Portal; publish an image to the Azure Container Registry; implement an application that runs on an Azure Container Instance; implement container instances by using Azure Container Service (ACS/AKS), Azure Service Fabric, and other tools; manage container settings by using code

Implement Authentication and Secure Data

Implement authentication

May include but not limited to: Implement authentication by using certificates, forms-based authentication, tokens, Windows-integrated authentication; implement multi-factor authentication by using Azure AD options

Implement secure data solutions

May include but not limited to: Encrypt and decrypt data at rest; encrypt data with Always Encrypted; implement Azure Confidential Compute and SSL/TLS communications; manage cryptographic keys in the Azure Key Vault

Develop for the Cloud

Develop long-running tasks

May include but not limited to: Implement large-scale, parallel, and high-performance apps by using batches; implement resilient apps by using queues; implement code to address application events by using web hooks; address continuous processing tasks by using web jobs

Configure a message-based integration architecture

May include but not limited to: Configure an app or service to send emails, Event Grid, and the Azure Relay Service; create and configure a Notification Hub, an Event Hub, and a Service Bus; configure queries across multiple products; configure an app or service with Microsoft Graph

Develop for asynchronous processing

May include but not limited to: Implement parallelism, multithreading, processing, durable functions, Azure logic apps, interfaces with storage, interfaces to data access, and appropriate asynchronous compute models

Develop for autoscaling

May include but not limited to: Implement autoscaling rules and patterns (schedule, operational/system metrics, code that addresses singleton application instances, and code that addresses transient state

Implement distributed transactions

May include but not limited to: Identify tools to implement distributed transactions (e.g., ADO.NET, elastic transactions, multi-database transactions); manage transaction scope; manage transactions across multiple databases and servers

Develop advanced cloud workloads

May include but not limited to: Develop solutions by using intelligent algorithms that identify items from images and videos; develop solutions by using intelligent algorithms related to speech, natural language processing, Bing Search, and recommendations and decision making; create and integrate bots; integrate machine learning solutions in an app; create and implement IoT solutions{:}

This post is also available in: enEnglish (Английски)