Регистрация за Изпит

Начин на плащане:
Банков ПътКарта
При плащане с карта се начислява 3% такса за обработка на плащането.


ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ ЗА ИЗПИТ ИЛИ ДА ЗАПАЗИТЕ ЧАС. ПОСЕТИТЕЛИ БЕЗ ЗАПАЗЕН ЧАС НЕ СЕ ДОПУСКАТ В ИЗПИТНИЯ ЦЕНТЪР.

Запазването на час за изпит трябва да се осъществи най – късно 24 часа преди началния час на изпита или свободния слот за изпит.