Palo Alto Networks

Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE) е в състояние на проектиране, разполагане, конфигуриране, поддръжка и отстраняване на неизправности по-голямата част от Palo Alto Networks-базирани приложения за мрежова сигурност. Минавайки на PCNSE7 и проявяващи твърдо професионално поведение, са изискванията за да се превърне в PCNSE7. формален изпит за сертифициране се хоства и proctored от тестване компанията трета страна Pearson VUE. Или изпит трябва да се вземат от всеки, който е готов да демонстрира по-дълбоко разбиране на Palo Alto Networks технологии. Кандидатите могат да бъдат всички, които използват Palo Alto Networks продукти, включително клиенти, партньори, системни инженери, системни интегратори и подкрепа инженери.