Blog

LPIC-OT 700-100 DevOps Tools Engineer

LPIC-OT 700-100 DevOps Tools Engineer
начало 7.11 от 14:00 до 18:00 продължителност: 4 седмици https://www.it-training.pro/courses/linux-professional-institute-lpic-ot-700-100-devops-tools-engineer/
Read more