Blog

LPI – 101-500 Linux System Administrator

LPI – 101-500 Linux System Administrator
Linux Professional Institute LPIC-1 101-500 System Administrator 4 последователни седмици – понеделник и сряда от 19:00 – 23:00 формат: присъствен или онлайн (по избор) всички присъствени групи са лимитирани...
Read more