VMware NSX-T DataCenter: Install, Configure, Manage [V3.0]

VMware NSX-T DataCenter: Install, Configure, Manage [V3.0]

Course: VMware NSX-T DataCenter: Install, Configure, Manage [V3.0]

 

 


За Курса (About this Course):

  • This five-day, fast-paced course provides comprehensive training on how to install, configure, and manage a VMware NSX-T™ Data Center environment. This course covers key NSX-T Data Center features and functionality offered in the NSX-T Data Center 3.0 release, including the overall infrastructure, logical switching, logical routing, networking and security services, micro-segmentation and firewalls, and more.Access to a software-defined data center environment is provided through hands-on labs to reinforce the skills and concepts presented in the course.

Цели – Какво ще научите (Course Goals/Skills):

 • •  Describe VMware Virtual Cloud Network and the NSX-T Data Center architecture
  •  Describe the NSX-T Data Center components and main functions
  •  Explain the NSX-T Data Center key features and benefits
  •  Deploy and configure NSX-T Data Center infrastructure
  •  Configure layer 2 logical switching and bridging
  •  Explain the tiered routing architecture and configure gateways
  •  Configure advanced services such as VPN and load balancing
  •  Describe the NSX-T Data Center security model with micro-segmentation
  •  Configure Distributed Firewall and Gateway Firewall to protect east-west and north-south traffic
  •  Explain advanced security enforcement with URL analysis, IDS, and partner service insertion
  •  Integrate VMware Identity Manager™ or LDAP with NSX-T Data Center and configure role-based access
  control
  •  Describe NSX-T Data Center Federation use-cases and architecture for switching, routing, and security.

Курсът е предназначен за (Audience):

  • • Experienced system administrators or network administrators

Формат на курса (Course Format):

Присъствен Курс

Онлайн (Live) Отдалечен

Присъствен Формат – Учебна Зала или Вашия Офис. Учебната зала е оборудвана с компютър за всеки участник.

Online Формат – Участвайте виртуално в обучението чрез телеконферентна връзка.


Език на курса (Course Language Option)

Български (Bulgarian)
Български (Bulgarian)

Английски (English)
Английски (English)

 

Може да изберете Език на който да се проведе обучението – български или английски. Всичките ни инструктори владеят свободно английски език.

Учебни Метериали: в електронен формат (Учебните материали са на английски), включени в цената с неограничен достъп.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Видео Архив (24/7)

 

Сертификат за Завършен Курс


Продължителност (Course Duration):

 

 • 5 работни дни (09:00 – 17:00)

или

 • 40 уч.ч. обучение (теория и практика) в извънработно време с продължителност 4 седмици
 • събота и неделя 10:00 – 14:00, 14:00 – 18:00, 18:00 – 22:00
 • понеделник и сряда 19:00 – 23:00
 • вторник и четвъртък 19:00 – 23:00

Плащане (Payments):

Заявка за издаване на фактура се приема към момента на записването на съответния курс.

Фактура се издава в рамките на 7 дни от потвърждаване на плащането.


Предстоящи Курсове (Next Class):

За повече информация използвайте формата за контакт.

Ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.


Предпоставки (Изисквания) за Участие (Prerequisites):

  • • Good understanding of TCP/IP services
   • Working experience of enterprise switching and routing
   • Good understanding of network security and working experience with firewalls
   • Solid understanding of concepts presented in the following courses:
   o VMware Data Center Virtualization Fundamentals
   o VMware Introduction to Network Virtualization with NSX
   o VMware Network Virtualization Fundamentals

Курсът подготвя за следните сертификационни нива

Course Curriculum

 • Course Introduction
  No items in this section
 • VMware Virtual Cloud Network and NSX-T Data Center
  No items in this section
 • Deployment Preparing the NSX-T Data Center Infrastructure
  No items in this section
 • NSX-T Data Center Logical Switching
  No items in this section
 • NSX-T Data Center Logical Routing
  No items in this section
 • NSX-T Data Center Bridging
  No items in this section
 • NSX-T Data Center Security
  No items in this section
 • NSX-T Data Center Services
  No items in this section
 • NSX-T Data Center Monitoring
  No items in this section
 • NSX-T Data Center User and Role Management
  No items in this section
 • NSX-T Data Center Federation
  No items in this section

Instructors

Reviews

0
0 rating
5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0