Microsoft 742 Identity with Windows Server 2016Microsoft 742 Identity with Windows Server 2016NULL

Microsoft 742 Identity with Windows Server 2016

Официален Курс  Microsoft 70-742 (20742B) Identity with Windows Server 2016

Официален Microsoft курс (Microsoft Official Course – MOC 20742B) – Курсът е съгласно програмата на Microsoft и основната му цел е подготовка за сертифициране за Windows Server 2016 – Microsoft Certified Solutions Associate MCSA Windows Server 2016, както и за повишаване на професионалните умения и квалификация.

Формат на курса: Онлайн или Присъствен Курс, Microsoft Official Course, провежда се в реално време от сертифициран инструктор

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената. Достъпът до материалите е безкраен.

Пакет от услуги включени към курса:

 • онлайн или присъствено обучение
 • сертификат за завършен курс
 • достъп до виртуален лаб
 • книги и учебни материали
 • видео библиотека към курса – достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: начинаещи в Windows или системната администрация; желаещи да се сертифицират за MCSA Windows Server 2016; желаещи да научат Windows Server 2016 и да повишат професионалната си квалификация.

Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

График:   Курсът се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Примерни тестове: позволяват да проверите подготовката си за  сертификационен изпит с примерни въпроси.

Продължителност на курса: 5 работни дни или 40 уч.ч. обучение (теория и упражнения по време на сесията, самостоятелни упражнения и индивидуална консултация) в извънработно време разпределени в 8 сесии с продължителност 5 уч.ч всяка в продължение на 4 седмици.

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса.

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

Дати на провеждане:

 

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.

След завършване на курса студентите ще могат да:

 • Извършват инсталация и конфигурация на домейн контролери.
 • Управляват обекти в AD DS с помощта на графични инструменти и Windows PowerShell.
 • Внедряват AD DS в корпоративна среда.
 • Внедряват AD DS сайтове, конфигурират и управляват репликацията на активна директория.
 • Внедряват и управляват групови политики в активна директория (GPOs).
 • Управляват потребителските настройки с помощта на GPOs.
 • Конфигурират сигурността в AD DS и защитата на потребителските акаунти.
 • Внедряват и управляват на Certificate Authority (CA) и изграждат CA йерархия чрез AD CS.
 • Внедряват и управляват цифрови сертификати.
 • Внедряват и администрират AD FS.
 • Внедряват и администрират Active Directory Rights Management Services (AD RMS).
 • Конфигурират синхронизация между AD DS и Azure AD.
 • Извършват мониторинг, отстраняват неизправности, и осигуряват непрекъсваемосттана AD DS услугите.

Съдържание на курса

Module 1: Installing and configuring domain controllers

Модулът разглежда функционалностите на AD DS и как се инсталират domain controllers (DCs). Разглеждат се също съображенията при внедряването на DCs.

Уроци

 • Overview of AD DS
 • Overview of AD DS domain controllers
 • Deploying a domain controller

Лаб: Deploying and administering AD DS

 • Deploying AD DS
 • Deploying domain controllers by performing domain controller cloning
 • Administering AD DS

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Describe AD DS and its main components.
 • Describe the purpose and roles of domain controllers.
 • Describe the considerations for deploying domain controllers.

Module 2: Managing objects in AD DS

Модулът описва как се използват различните техники за управление на обекти в AD DS. Разглежда се създаването и конфигурирането на потребители, групи и компютърни обекти.

Уроци

 • Managing user accounts
 • Managing groups in AD DS
 • Managing computer objects in AD DS
 • Using Windows PowerShell for AD DS administration
 • Implementing and managing OUs

Lab : Managing AD DS objects

 • Creating and managing groups in AD DS
 • Creating and configuring user accounts in AD DS
 • Managing computer objects in AD DS

Лаб: Administering AD DS

 • Delegate administration for OUs
 • Creating and modifying AD DS objects with Windows PowerShell

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Manage user accounts in AD DS.
 • Manage groups in AD DS.
 • Manage computer objects in AD DS.
 • Use Windows PowerShell for AD DS administration.
 • Implement and manage OUs.
 • Administer AD DS.

Module 3: Advanced AD DS infrastructure management

This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple domains and forests. The module provides an overview of the components in an advanced AD DS deployment, the process of implementing a distributed AD DS environment, and the procedure for configuring AD DS trusts.

Уроци

 • Overview of advanced AD DS deployments
 • Deploying a distributed AD DS environment
 • Configuring AD DS trusts

Лаб: Domain and trust management in AD DS

 • Implementing forest trusts
 • Implementing child domains in AD DS

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Describe the components of an advanced AD DS deployment.
 • Deploy a distributed AD DS environment..
 • Configure AD DS trusts.

Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication

This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple locations. The module explains how replication works in a Windows Server 2016 AD DS environment.

Уроци

 • Overview of AD DS replication
 • Configuring AD DS sites
 • Configuring and monitoring AD DS replication

Лаб: Implementing AD DS sites and replication

 • Modifying the default site
 • Creating additional sites and subnets
 • Configuring AD DS replication
 • Monitoring and troubleshooting AD DS replication

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Describe how AD DS replication works.
 • Configure AD DS sites to help optimize authentication and replication traffic.
 • Configure and monitor AD DS replication.

Module 5: Implementing Group Policy

This module describes how to implement a GPO infrastructure. The module provides an overview of the components and technologies that compose the Group Policy framework.

Уроци

 • Introducing Group Policy
 • Implementing and administering GPOs
 • Group Policy scope and Group Policy processing
 • Troubleshooting the application of GPOs

Lab : Implementing a Group Policy infrastructure

 • Creating and configuring GPOs
 • Managing GPO scope

Лаб: Troubleshooting Group Policy infrastructure

 • Verify GPO application
 • Troubleshooting GPOs

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Explain what Group Policy is.
 • Implement and administer GPOs.
 • Describe Group Policy scope and Group Policy processing.
 • Troubleshoot GPO application.

Module 6: Managing user settings with Group Policy

This module describes how to configure Group Policy settings and Group Policy preferences. This includes implementing administrative templates, configuring folder redirection and scripts, and configuring Group Policy preferences.

Уроци

 • Implementing administrative templates
 • Configuring Folder Redirection, software installation, and scripts
 • Configuring Group Policy preferences

Лаб: Managing user settings with GPOs

 • Using administrative templates to manage user settings
 • Implement settings by using Group Policy preferences
 • Configuring Folder Redirection
 • Planning Group Policy (optional)

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Implement administrative templates.
 • Configure Folder Redirection, software installation, and scripts.
 • Configure Group Policy preferences.

Module 7: Securing Active Directory Domain Services

This module describes how to configure domain controller security, account security, password security, and Group Managed Service Accounts (gMSA).

Уроци

 • Securing domain controllers
 • Implementing account security
 • Implementing audit authentication
 • Configuring managed service accounts

Лаб: Securing AD DS

 • Implementing security policies for accounts, passwords, and administrative groups
 • Deploying and configuring an RODC
 • Creating and associating a group MSA

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Secure domain controllers.
 • Implement account security.
 • Implement audit authentication.
 • Configure managed service accounts (MSAs).

Module 8: Deploying and managing AD CS

This module describes how to implement an AD CS deployment. This includes deploying, administering, and troubleshooting CAs.

Уроци

 • Deploying CAs
 • Administering CAs
 • Troubleshooting and maintaining CAs

Лаб: Deploying and configuring a two-tier CA hierarchy

 • Deploying an offline root CA
 • Deploying an enterprise subordinate CA

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Deploy CAs.
 • Administer CAs.
 • Troubleshoot and maintain CAs.

Module 9: Deploying and managing certificates

This module describes how to deploy and manage certificates in an AD DS environment. This involves deploying and managing certificate templates, managing certificate revocation and recovery, using certificates in a business environment, and implementing smart cards.

Уроци

 • Deploying and managing certificate templates
 • Managing certificate deployment, revocation, and recovery
 • Using certificates in a business environment
 • Implementing and managing smart cards

Лаб: Deploying and using certificates

 • Configuring certificate templates
 • Enrolling and using certificates
 • Configuring and implementing key recovery

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Deploy and manage certificate templates.
 • Manage certificates deployment, revocation, and recovery.
 • Use certificates in a business environment.
 • Implement and manage smart cards

Module 10: Implementing and administering AD FS

This module describes AD FS and how to configure AD FS in a single-organization scenario and in a partner-organization scenario.

Уроци

 • Overview of AD FS
 • AD FS requirements and planning
 • Deploying and configuring AD FS
 • Overview of Web Application Proxy

Лаб: Implementing AD FS

 • Configuring AD FS prerequisites
 • Installing and configuring AD FS
 • Configuring an internal application for AD
 • Configuring AD FS for federated business partners

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Describe AD FS.
 • Explain how to deploy AD FS.
 • Explain how to implement AD FS for a single organization.
 • Explain how to extend AD FS to external clients.
 • Implement single sign-on (SSO) to support online services.

Module 11: Implementing and administering AD RMS

This module describes how to implement an AD RMS deployment. The module provides an overview of AD RMS, explains how to deploy and manage an AD RMS infrastructure, and explains how to configure AD RMS content protection.

Уроци

 • Overview of AD RMS
 • Deploying and managing an AD RMS infrastructure
 • Configuring AD RMS content protection

Лаб: Implementing an AD RMS infrastructure

 • Installing and configuring AD RMS
 • Configuring AD RMS templates
 • Using AD RMS on clients

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Describe AD RMS.
 • Deploy and manage an AD RMS infrastructure. .
 • Configure AD RMS content protection.

Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD

This module describes how to plan and configure directory syncing between Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) and on-premises AD DS. The modules describes various sync scenarios, such as Azure AD sync, AD FS and Azure AD, and Azure AD Connect.

Уроци

 • Planning and preparing for directory synchronization
 • Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect
 • Managing identities with directory synchronization

Лаб: Configuring directory synchronization

 • Preparing for directory synchronization
 • Configuring directory synchronization
 • Managing Active Directory users and groups

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Plan and prepare for directory synchronization.
 • Implement directory synchronization by using Microsoft Azure Active Directory Connect (Azure AD Connect).
 • Manage identities with directory synchronization.

Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS

This module describes how to monitor, manage, and maintain AD DS to help achieve high availability of AD DS.

Уроци

 • Monitoring AD DS
 • Managing the Active Directory database
 • Active Directory backup and recovery options for AD DS and other identity and access solutions

Лаб: Recovering objects in AD DS

 • Backing up and restoring AD DS
 • Recovering objects in AD DS

След приключване на модула обучаемите ще могат да:

 • Monitor AD DS.
 • Manage the Active Directory database.
 • Describe the backup and recovery options for AD DS and other identity access solutions.

Course Curriculum

 • Module 1: Installing and configuring domain controllers

  Модулът разглежда функционалностите на AD DS и как се инсталират domain controllers (DCs). Разглеждат се също съображенията при внедряването на DCs.

 • Module 2: Managing objects in AD DS

  Модулът описва как се използват различните техники за управление на обекти в AD DS. Разглежда се създаването и конфигурирането на потребители, групи и компютърни обекти.

 • Module 3: Advanced AD DS infrastructure management

  This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple domains and forests. The module provides an overview of the components in an advanced AD DS deployment, the process of implementing a distributed AD DS environment, and the procedure for configuring AD DS trusts.

 • Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication

  This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple locations. The module explains how replication works in a Windows Server 2016 AD DS environment.

 • Module 5: Implementing Group Policy

  This module describes how to implement a GPO infrastructure. The module provides an overview of the components and technologies that compose the Group Policy framework.

 • Module 6: Managing user settings with Group Policy

  This module describes how to configure Group Policy settings and Group Policy preferences. This includes implementing administrative templates, configuring folder redirection and scripts, and configuring Group Policy preferences.

 • Module 7: Securing Active Directory Domain Services

  This module describes how to configure domain controller security, account security, password security, and Group Managed Service Accounts (gMSA).

 • Module 8: Deploying and managing AD CS

  This module describes how to implement an AD CS deployment. This includes deploying, administering, and troubleshooting CAs.

 • Module 9: Deploying and managing certificates

  This module describes how to deploy and manage certificates in an AD DS environment. This involves deploying and managing certificate templates, managing certificate revocation and recovery, using certificates in a business environment, and implementing smart cards.

 • Module 10: Implementing and administering AD FS

  This module describes AD FS and how to configure AD FS in a single-organization scenario and in a partner-organization scenario.

 • Module 11: Implementing and administering AD RMS

  This module describes how to implement an AD RMS deployment. The module provides an overview of AD RMS, explains how to deploy and manage an AD RMS infrastructure, and explains how to configure AD RMS content protection.

 • Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD

  This module describes how to plan and configure directory syncing between Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) and on-premises AD DS. The modules describes various sync scenarios, such as Azure AD sync, AD FS and Azure AD, and Azure AD Connect.

 • Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS

  This module describes how to monitor, manage, and maintain AD DS to help achieve high availability of AD DS.

Instructors

Microsoft Certified Trainer, Amazon Authorized Instructor

Reviews

0
0 rating
5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0