security

CompTIA: Security+ SY0-501

CompTIA: Security+ SY0-501
продължителност 5 работни дни понеделник – петък от 9:00 – 17:00 от 19.10.2020 – 23.10.2020 CompTIA Security+ (SY0-501) – 2020
Read more

CompTIA Security+ SY0-601 New

CompTIA Security+ SY0-601 New
Запишете се за първата сесия на обновената сертификационна програма за Security+ Научете основите на Информационната Сигурност с нас. Начало 28.11 от 10:00 с продължителност 4 седмици. CompTIA Security+ (SY0-601)...
Read more

CompTIA: Security+ SY0-501

CompTIA: Security+ SY0-501
продължителност 5 работни дни понеделник – петък от 9:00 – 17:00 от 19.10.2020 – 23.10.2020 CompTIA Security+ (SY0-501) – 2020
Read more