Exam

ISTQB Exam Session

ISTQB Exam Session
на 22.12.2020 от 16:00 ще се проведе изпитна сесия за сертификационни изпити ISTQB свободни места: 1 бр.  
Read more