Събития

Recurring

EC-Council – Certified Network Defender (CND v2)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Курсът ще се проведе от 04.10.2021 г. до 08.10.2021 г. (5 работни дни) в часовия интервал между 09:00 ч. и […]

Recurring

ISTQB Certification Exams

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

IT-Training.pro провежда сертификационни изпити за ISTQB всяка втора събота и неделя от 10:00. Регистрирайте се, като закупите ваучер за изпит […]

Recurring

EC-Council – Certified Network Defender (CND)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Курсът ще се проведе от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г. (5 работни дни) в часовия интервал между 09:00 ч. и […]

Recurring

EC-Council – Certified Network Defender (CND v2)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Курсът ще се проведе от 04.10.2021 г. до 08.10.2021 г. (5 работни дни) в часовия интервал между 09:00 ч. и […]

Recurring

EC-Council – Certified Network Defender (CND)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Курсът ще се проведе от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г. (5 работни дни) в часовия интервал между 09:00 ч. и […]

Recurring

EC-Council – Certified Network Defender (CND v2)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Курсът ще се проведе от 04.10.2021 г. до 08.10.2021 г. (5 работни дни) в часовия интервал между 09:00 ч. и […]

Recurring

EC-Council – Certified Network Defender (CND v2)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Курсът ще се проведе от 06.12.2021 г. до 10.12.2021 г. (5 работни дни) в часовия интервал между 09:00 ч. и […]

Recurring

EC-Council – Certified Network Defender (CND)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Курсът ще се проведе от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г. (5 работни дни) в часовия интервал между 09:00 ч. и […]

Recurring

EC-Council – Certified Network Defender (CND v2)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Курсът ще се проведе от 04.10.2021 г. до 08.10.2021 г. (5 работни дни) в часовия интервал между 09:00 ч. и […]

Recurring

EC-Council – Certified Network Defender (CND v2)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Курсът ще се проведе от 06.12.2021 г. до 10.12.2021 г. (5 работни дни) в часовия интервал между 09:00 ч. и […]

Recurring

EC-Council – Certified Network Defender (CND)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Курсът ще се проведе от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г. (5 работни дни) в часовия интервал между 09:00 ч. и […]

Recurring

EC-Council – Certified Network Defender (CND v2)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Курсът ще се проведе от 04.10.2021 г. до 08.10.2021 г. (5 работни дни) в часовия интервал между 09:00 ч. и […]

Recurring

EC-Council – Certified Network Defender (CND v2)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Курсът ще се проведе от 06.12.2021 г. до 10.12.2021 г. (5 работни дни) в часовия интервал между 09:00 ч. и […]

Recurring

EC-Council – Certified Network Defender (CND)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Курсът ще се проведе от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г. (5 работни дни) в часовия интервал между 09:00 ч. и […]

Recurring

EC-Council – Certified Network Defender (CND v2)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Курсът ще се проведе от 04.10.2021 г. до 08.10.2021 г. (5 работни дни) в часовия интервал между 09:00 ч. и […]

Recurring

EC-Council – Certified Network Defender (CND v2)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Курсът ще се проведе от 06.12.2021 г. до 10.12.2021 г. (5 работни дни) в часовия интервал между 09:00 ч. и […]

Recurring

EC-Council – Certified Network Defender (CND)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Курсът ще се проведе от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г. (5 работни дни) в часовия интервал между 09:00 ч. и […]

Recurring

EC-Council – Certified Network Defender (CND v2)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Курсът ще се проведе от 04.10.2021 г. до 08.10.2021 г. (5 работни дни) в часовия интервал между 09:00 ч. и […]

Recurring

EC-Council – Certified Network Defender (CND v2)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Курсът ще се проведе от 06.12.2021 г. до 10.12.2021 г. (5 работни дни) в часовия интервал между 09:00 ч. и […]

Recurring

EC-Council – Certified Network Defender (CND)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Курсът ще се проведе от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г. (5 работни дни) в часовия интервал между 09:00 ч. и […]