Събития

AWS-CSAA – AWS Certified Solutions Architect – Associate

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12, Sofia

3 работни дни - от 9:00 - 17:00   Цели Проектиране и изграждане на надеждни, с висока степен на наличност, и издържащи на сривове системи върху AWS Мигриране на съществуващи системи и приложения към AWS Трансфер на данни към и от AWS Избор на подходящи AWS услуги на база изискванията към бази от данни, изчислителна […]

AWS-CSAA – AWS Certified Solutions Architect – Associate

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12, Sofia

3 работни дни - от 9:00 - 17:00   Цели Проектиране и изграждане на надеждни, с висока степен на наличност, и издържащи на сривове системи върху AWS Мигриране на съществуващи системи и приложения към AWS Трансфер на данни към и от AWS Избор на подходящи AWS услуги на база изискванията към бази от данни, изчислителна […]

AWS-CSAA – AWS Certified Solutions Architect – Associate

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12, Sofia

3 работни дни - от 9:00 - 17:00   Цели Проектиране и изграждане на надеждни, с висока степен на наличност, и издържащи на сривове системи върху AWS Мигриране на съществуващи системи и приложения към AWS Трансфер на данни към и от AWS Избор на подходящи AWS услуги на база изискванията към бази от данни, изчислителна […]

AWS-CSAA – AWS Certified Solutions Architect – Associate

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12, Sofia

3 работни дни - от 9:00 - 17:00   Цели Проектиране и изграждане на надеждни, с висока степен на наличност, и издържащи на сривове системи върху AWS Мигриране на съществуващи системи и приложения към AWS Трансфер на данни към и от AWS Избор на подходящи AWS услуги на база изискванията към бази от данни, изчислителна […]