Събития

Recurring

Kubernetes Administration

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Крусът се провежда в рамките на 4 работни дни в часовия интеревал между 09:00 ч. и 17:00 ч. This course […]

Recurring

Linux for System Administrators

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Крусът се провежда в рамките на 4 работни дни в часовия интеревал между 09:00 ч. и 17:00 ч. Linux system […]

Recurring

Certified Kubernetes Administrator (CKA)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

График: 4 работни дни (вторник - петък) от 9:30 до 17:00 Присъствен или онлайн формат   https://www.it-training.pro/courses/certified-kubernetes-administrator-cka/

Recurring

Linux for System Engineers

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

The need for sysadmins with advanced administration and networking skills has never been greater, and competition for people with experience […]

Recurring

Kubernetes Administration

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Крусът се провежда в рамките на 4 работни дни в часовия интеревал между 09:00 ч. и 17:00 ч. This course […]

Recurring

Certified Kubernetes Administrator (CKA)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

График: 4 работни дни (вторник - петък) от 9:30 до 17:00 Присъствен или онлайн формат   https://www.it-training.pro/courses/certified-kubernetes-administrator-cka/

Recurring

Linux for System Engineers

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

The need for sysadmins with advanced administration and networking skills has never been greater, and competition for people with experience […]

Recurring

Kubernetes Administration

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Крусът се провежда в рамките на 4 работни дни в часовия интеревал между 09:00 ч. и 17:00 ч. This course […]

Recurring

Certified Kubernetes Administrator (CKA)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

График: 4 работни дни (вторник - петък) от 9:30 до 17:00 Присъствен или онлайн формат   https://www.it-training.pro/courses/certified-kubernetes-administrator-cka/

Recurring

Linux for System Engineers

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

The need for sysadmins with advanced administration and networking skills has never been greater, and competition for people with experience […]

Recurring

Kubernetes Administration

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Крусът се провежда в рамките на 4 работни дни в часовия интеревал между 09:00 ч. и 17:00 ч. This course […]

Recurring

Certified Kubernetes Administrator (CKA)

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

График: 4 работни дни (вторник - петък) от 9:30 до 17:00 Присъствен или онлайн формат   https://www.it-training.pro/courses/certified-kubernetes-administrator-cka/

Recurring

Linux for System Engineers

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

The need for sysadmins with advanced administration and networking skills has never been greater, and competition for people with experience […]

Recurring

Kubernetes Administration

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Крусът се провежда в рамките на 4 работни дни в часовия интеревал между 09:00 ч. и 17:00 ч. This course […]

Recurring

Linux for System Engineers

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

The need for sysadmins with advanced administration and networking skills has never been greater, and competition for people with experience […]

Recurring

Kubernetes Administration

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Крусът се провежда в рамките на 4 работни дни в часовия интеревал между 09:00 ч. и 17:00 ч. This course […]

Recurring

Linux for System Engineers

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

The need for sysadmins with advanced administration and networking skills has never been greater, and competition for people with experience […]

Recurring

Kubernetes Administration

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

Крусът се провежда в рамките на 4 работни дни в часовия интеревал между 09:00 ч. и 17:00 ч. This course […]

Recurring

Linux for System Engineers

IT-Training.pro Велчо Атанасов 12Sofia,

The need for sysadmins with advanced administration and networking skills has never been greater, and competition for people with experience […]