Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

{:bg}Course Microsoft 70-535 Architecting Microsoft Azure Solutions Jul-18{:}{:en}Course Microsoft 70-535 Architecting Microsoft Azure Solutions{:}

{:bg}https://www.it-training.pro/microsoft-70-535-architecting-microsoft-azure-solutions/ Запишете се за онлайн формат Запишете се присъствен курс Запишете се за интензивен 5 дневен курс{:}{:en}Мicrosoft Official Course 20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions has been upgraded to...
Read more

{:bg}Course Microsoft 70-535 Architecting Microsoft Azure Solutions{:}{:en}Course Microsoft 70-535 Architecting Microsoft Azure Solutions{:}

{:bg}https://www.it-training.pro/microsoft-70-535-architecting-microsoft-azure-solutions/ Запишете се за онлайн формат Запишете се присъствен курс Запишете се за интензивен 5 дневен курс{:}{:en}Мicrosoft Official Course 20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions has been upgraded to...
Read more

{:bg}Microsoft 70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions{:}{:en}Microsoft 70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions{:}

{:bg}https://www.it-training.pro/microsoft-70-533-implementing-microsoft-azure-infrastructure-solutions/ Курсът стартира на 16.04.2018, понеделник от 19:00 до 23:00. Провежда се в дните понеделник и сряда в продължени на четири седмици. Запиши се!{:}{:en}https://www.it-training.pro/microsoft-70-533-implementing-microsoft-azure-infrastructure-solutions/ Sign-Up!{:}
Read more