Linux Professional Institute

LPI 101-500 System Administrator

LPI 101-500 System Administrator
събота и неделя от 18:00 – 22:00 в продължение на 4 седмици Linux Professional Institute LPIC-1 101-500 System Administrator
Read more

LPI 101-500 System Administrator

LPI 101-500 System Administrator
събота и неделя от 18:00 – 22:00 в продължение на 4 седмици Linux Professional Institute LPIC-1 101-500 System Administrator
Read more

LPI 101-500 System Administrator

LPI 101-500 System Administrator
събота и неделя от 18:00 – 22:00 в продължение на 4 седмици Linux Professional Institute LPIC-1 101-500 System Administrator
Read more

LPI 101-500 System Administrator

LPI 101-500 System Administrator
събота и неделя от 18:00 – 22:00 в продължение на 4 седмици Linux Professional Institute LPIC-1 101-500 System Administrator
Read more

LPI 101-500 System Administrator

LPI 101-500 System Administrator
събота и неделя от 18:00 – 22:00 в продължение на 4 седмици Linux Professional Institute LPIC-1 101-500 System Administrator
Read more

LPI 101-500 System Administrator

LPI 101-500 System Administrator
събота и неделя от 18:00 – 22:00 в продължение на 4 седмици Linux Professional Institute LPIC-1 101-500 System Administrator
Read more

LPI 101-500 System Administrator

LPI 101-500 System Administrator
събота и неделя от 18:00 – 22:00 в продължение на 4 седмици Linux Professional Institute LPIC-1 101-500 System Administrator
Read more

LPI 101-500 System Administrator

LPI 101-500 System Administrator
събота и неделя от 18:00 – 22:00 в продължение на 4 седмици Linux Professional Institute LPIC-1 101-500 System Administrator
Read more

LPIC-OT 701-100 Course DevOps Tools Engineer

LPIC-OT 701-100 Course DevOps Tools Engineer
Linux DevOps ?Engineer е една от най – търсените и високо платени IT професии. Станете DevOps и се сертифицирайте с нашия Advanced ?Live Kурс Linux Professional Institute 701-100 Tools...
Read more

LPIC-OT 701-100 Course DevOps Tools Engineer

LPIC-OT 701-100 Course DevOps Tools Engineer
Linux DevOps ?Engineer е една от най – търсените и високо платени IT професии. Станете DevOps и се сертифицирайте с нашия Advanced ?Live Kурс Linux Professional Institute 701-100 Tools...
Read more