Amazon AWS

 

IT-Training.pro е първата българска компания предлагаща обучение и сертификационна подготовка за AWS, част от AWS Partner Network. Повече от 2 години обучаваме AWS специалисти и сертифицирани инженери. При нас ще откриете онлайн или присъствени курсове, водени от инструктор,  в реално време, чрез които да научите и успешно да се сертифицирате като AWS Certified Associate или Professional Level и да се реализирате като Cloud Professional или Cloud архитект.

 

Курсовете за AWS се провеждат от сертифициран AWS Instructor.


Предстоящи курсове

Няма предстоящи събития по това време.


Сертификационни нива


AWS Курсове

AWS Certified Cloud Practitioner

Курсът е начално ниво за всички желаещи да се запознаят с основните продукти и услуги предлагани от AWS, както и да научат облачните решения и инфраструктурата на AWS. 

След този курс ще можете успешно да се сертифицирате като AWS Cloud Practitioner и да продължите със сертификационно ниво Associate.

In this course, you will learn:

  • Terminology and concepts related to the AWS platform
  • How to navigate the AWS Management Console
  • Key concepts of AWS security measures and AWS Identity and Access Management (IAM)
  • What some of the key AWS services are, including: – Foundational services: Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), and Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) – Database services: Amazon DynamoDB and Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) – Management services: including AWS Auto Scaling, Amazon CloudWatch, Elastic Load Balancing (ELB), and AWS Trusted Advisor

Предстоящи групи

Няма предстоящи събития по това време.


AWS Certified Solutions Architect – Associate

AWS Certified Solutions архитект – Associate е курс предназначен за инженери желаещи да придобият опит в проектиране на разпределени приложения и системи за платформата AWS. Уменията включват:

Проектиране и внедряване на мащабируеми, HA, и HA толерантни системи за AWS
Миграция на системи и ресурси в AWS
Проектиране на хибридни решения и трансфер на данни от и към AWS
Избирането на подходящи AWS услугати въз основа на данни, изчислителна мощ, база данни, или изисквания за сигурност
Идентифициране на подходящото използване на AWS архитектурни решения и най-добри практики
Оценка на разходите в AWS и идентифициране на механизми за контрол на разходите

Няма предстоящи събития по това време.

Предстоящи групи


AWS Certified Solutions Architect – Professional

AWS Certified Solutions архитект – Професионално ниво е курс за инженери и архитекти с напреднали технически умения и опит в проектирането на разпределени приложения и системи вурху платформата на AWS. Уменията включват:

Проектиране и внедряване на динамично мащабируеми, HA, HA толерантни, и надеждни приложения в AWS

Избирането на подходящи услуги AWS за проектиране и внедряване  въз основа на дадени изисквания
Миграция на сложни и многослойни приложения към AWS
Проектиране и внедряване на  корпоративни и мащабируеми приложения към AWS
Прилагане на стратегиите за контрол на разходите

Предстоящи групи

Няма предстоящи събития по това време.


AWS Certified SysOps Administrator – Associate

AWS Certified SysOps Administrator – Associate Level включва следните качества:

 Изгражда стабилни и мащабируеми решения, необходими за бизнеса върху AWS

 Автоматизира изграждането на системи и услуги върху PAWS

 Осигурява защитата на информацията чрез AWS технологии

 Ползва най – добрите практики и насоки от  AWS

 Разбира и използва решенията за мониторинг в AWS

Няма предстоящи събития по това време.

Предстоящи групи


AWS Certified DevOps Engineer – Professional

В този курс ще научите:

Изучаване на принципите и практиките зад DevOps методологията.

Дизайн и внедряване на инфраструктура върху AWS, която да поддържа един или повече DevOps проекта

Използване на AWS CloudFormation и AWS OpsWorks за изграждане на необходимата инфраструктура за development, test и production среди

Използване на AWS CodeCommit и AWS CodeBuild за внедряване на continuous integration (CI) върху AWS

Използване на AWS CodePipeline за внедряване на continuous integration и continuous delivery (CI/CD) pipeline върху AWS

Използване на AWS CodeStar за управления на софтуерни проекти

Внедряване на различни често срещани continuous deployment (CD) чрез използване на AWS технологии: blue/green deployment и A/B testing

Различаване между наличните технологии в AWS, включва: AWS CodeDeploy, AWS OpsWorks, AWS Elastic Beanstalk, Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) и Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), както и изибране на най – подходящата според проекта

Използване на Amazon EC2 Systems Manager за управление на patch/updates 

Предстоящи групи

Няма предстоящи събития по това време.


AWS Certified Security – Specialty

AWS Certified Security Specialty е за опитни професионалисти в IT администрацията да придобият умения и знания за защита на AWS базирани услуги и решения. Курсът е подходящ за Security Specialist, Security Engineers, Security Officers и др.

Предстоящи групи

Няма предстоящи събития по това време.


AWS Certified Advanced Networking – Specialty

Курс AWS Certified Advanced Networking – Specialty (ANS-C00) е за опитни мрежови администратори, които желаят да трансформират уменията и знанията си в мрежовата администрация за управление на AWS cloud based услуги, изграждане на хибридни облачни решения и глобални мрежови услуги. Подходящ е за мрежови администратори, Cisco CCNA, CCNP, CCIE специалисти, както и Juniper, PAN, Checkpoint и др. сертифицирани мрежови инженери.

Предстоящи групи

Няма предстоящи събития по това време.


Всички AWS Продукти