Amazon AWS

 

IT-Training.pro е първата българска компания предлагаща обучение и сертификационна подготовка за AWS, част от AWS Partner Network. Над 5 години обучаваме AWS специалисти и сертифицирани инженери. При нас ще откриете онлайн или присъствени курсове, водени от инструктор,  в реално време, чрез които да научите и успешно да се сертифицирате като AWS Certified Associate или Professional Level и да се реализирате като Cloud Professional или Cloud архитект.

 


Предстоящи курсове


Сертификационни нива


AWS Курсове

AWS Certified Cloud Practitioner

Курсът е начално ниво за всички желаещи да се запознаят с основните продукти и услуги предлагани от AWS, както и да научат облачните решения и инфраструктурата на AWS. 

След този курс ще можете успешно да се сертифицирате като AWS Cloud Practitioner и да продължите със сертификационно ниво Associate.

In this course, you will learn:

  • Terminology and concepts related to the AWS platform
  • How to navigate the AWS Management Console
  • Key concepts of AWS security measures and AWS Identity and Access Management (IAM)
  • What some of the key AWS services are, including: – Foundational services: Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), and Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) – Database services: Amazon DynamoDB and Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) – Management services: including AWS Auto Scaling, Amazon CloudWatch, Elastic Load Balancing (ELB), and AWS Trusted Advisor

Предстоящи групи


AWS Certified Solutions Architect – Associate

AWS Certified Solutions архитект – Associate е курс предназначен за инженери желаещи да придобият опит в проектиране на разпределени приложения и системи за платформата AWS. Уменията включват:

Проектиране и внедряване на мащабируеми, HA, и HA толерантни системи за AWS
Миграция на системи и ресурси в AWS
Проектиране на хибридни решения и трансфер на данни от и към AWS
Избирането на подходящи AWS услугати въз основа на данни, изчислителна мощ, база данни, или изисквания за сигурност
Идентифициране на подходящото използване на AWS архитектурни решения и най-добри практики
Оценка на разходите в AWS и идентифициране на механизми за контрол на разходите

Предстоящи групи


AWS Certified Solutions Architect – Professional

AWS Certified Solutions архитект – Професионално ниво е курс за инженери и архитекти с напреднали технически умения и опит в проектирането на разпределени приложения и системи вурху платформата на AWS. Уменията включват:

Проектиране и внедряване на динамично мащабируеми, HA, HA толерантни, и надеждни приложения в AWS

Избирането на подходящи услуги AWS за проектиране и внедряване  въз основа на дадени изисквания
Миграция на сложни и многослойни приложения към AWS
Проектиране и внедряване на  корпоративни и мащабируеми приложения към AWS
Прилагане на стратегиите за контрол на разходите

Предстоящи групи


AWS Certified SysOps Administrator – Associate

AWS Certified SysOps Administrator – Associate Level включва следните качества:

 Изгражда стабилни и мащабируеми решения, необходими за бизнеса върху AWS

 Автоматизира изграждането на системи и услуги върху PAWS

 Осигурява защитата на информацията чрез AWS технологии

 Ползва най – добрите практики и насоки от  AWS

 Разбира и използва решенията за мониторинг в AWS

Предстоящи групи


AWS Certified DevOps Engineer – Professional

В този курс ще научите:

Изучаване на принципите и практиките зад DevOps методологията.

Дизайн и внедряване на инфраструктура върху AWS, която да поддържа един или повече DevOps проекта

Използване на AWS CloudFormation и AWS OpsWorks за изграждане на необходимата инфраструктура за development, test и production среди

Използване на AWS CodeCommit и AWS CodeBuild за внедряване на continuous integration (CI) върху AWS

Използване на AWS CodePipeline за внедряване на continuous integration и continuous delivery (CI/CD) pipeline върху AWS

Използване на AWS CodeStar за управления на софтуерни проекти

Внедряване на различни често срещани continuous deployment (CD) чрез използване на AWS технологии: blue/green deployment и A/B testing

Различаване между наличните технологии в AWS, включва: AWS CodeDeploy, AWS OpsWorks, AWS Elastic Beanstalk, Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) и Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), както и изибране на най – подходящата според проекта

Използване на Amazon EC2 Systems Manager за управление на patch/updates 

Предстоящи групи


AWS Certified Security – Specialty

AWS Certified Security Specialty е за опитни професионалисти в IT администрацията да придобият умения и знания за защита на AWS базирани услуги и решения. Курсът е подходящ за Security Specialist, Security Engineers, Security Officers и др.

Предстоящи групи


AWS Certified Advanced Networking – Specialty

Курс AWS Certified Advanced Networking – Specialty (ANS-C00) е за опитни мрежови администратори, които желаят да трансформират уменията и знанията си в мрежовата администрация за управление на AWS cloud based услуги, изграждане на хибридни облачни решения и глобални мрежови услуги. Подходящ е за мрежови администратори, Cisco CCNA, CCNP, CCIE специалисти, както и Juniper, PAN, Checkpoint и др. сертифицирани мрежови инженери.

Предстоящи групи


Разгледайте Всички AWS Курсове