CompTIA

 

CompTIA Certifications

IT-Training предлага присъствени или онлайн курсове, видео курсове, учебни материали и всичко което е необходимо за CompTIA сертифициране и обучение. Курсовете и програмата е разделена на следните нива, съгласно структурата на CompTIA за сертифициране по съответните направления –

 

Предстоящи CompTIA Курсове


BEGINNER/Начинаещи


INTERMEDIATE/Напреднали


ADVANCED/Висока вкалификация


COMPTIA CERTIFICATION ROADMAP/Сертификационни пътеки на COMPTIA