Juniper

IT-Training.pro предлага богато порфолио от Juniper Networks курсове за сертификационна подготовка. За ориентир, използвайте диаграмата за сертифициране.

Juniper Networks Certified Associate – Junos (JNCIA-Junos)

Juniper Networks Certified Specialist Level – JNCIS-ENT

Juniper Networks Certified Professional (JNCIP-ENT)

Juniper Networks Certified Expert (JNCIE-ENT)

За повече информация изберете съответната сертификационна пътека или желан курс за специализация.

Резултат с изображение за juniper certification track