Linux Foundation Certified Engineer – LFCE

Linux Foundation Certified Engineer – LFCE

Сертифицираният Linux Foundation инженер (LFCE) притежава по-широк спектър с по-голяма дълбочина, знания и умения по Linux Администрация от  Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS). Сертифицираният Linux Engineer е отговорен за разработването и прилагането на системната архитектура.


Предстоящи КурсовеКурсове за Подготовка