Microsoft Office Specialist (MOS) Master

Microsoft Office Specialist (MOS) Master

Microsoft Office Specialist (MOS) Master

MOS Master е най – високото ниво в сертификацията на Microsoft за Office Specialist. Докажете, че имате най – високите умения в работата с Microsoft Office програмите, като завоювате Microsoft Office Specialist Master сертификация.

IT-Training.pro провежда обучения, сертификационна подготовка и провежда сертификационни изпити за ниво MOS Master.

Предлагаме следните MOS Master нива, като за всяко едно от тях, трябва да вземете общо 4 изпита, 3 задължителни и 1 по избор от две възможности:

Microsoft Office 2016 Master certification

Необходими са всички от следните изпити:

https://www.it-training.pro/77-726-mos-microsoft-office-word-2016-expert/

https://www.it-training.pro/77-728-mos-microsoft-office-excel-2016-expert/

https://www.it-training.pro/77-729-mos-microsoft-office-powerpoint-2016/

Изберете един от следните два изпита:

https://www.it-training.pro/mos-77-730-microsoft-office-access-2016/

https://www.it-training.pro/mos-77-731-microsoft-outlook-2016/