Microsoft Office Specialist (MOS) Master

Microsoft Office Specialist (MOS) Master

Microsoft Office Specialist (MOS) Master

MOS Master е най – високото ниво в сертификацията на Microsoft за Office Specialist. Докажете, че имате най – високите умения в работата с Microsoft Office програмите, като завоювате Microsoft Office Specialist Master сертификация.

IT-Training.pro провежда обучения, сертификационна подготовка и провежда сертификационни изпити за ниво MOS Master.

Предлагаме следните MOS Master нива, като за всяко едно от тях, трябва да вземете общо 4 изпита, 3 задължителни и 1 по избор от две възможности:

Microsoft Office 2016 Master certification

Необходими са всички от следните изпити:

MOS: 77-726 Microsoft Office Word 2016 Expert

MOS: 77-728 Microsoft Office Excel 2016 Expert

MOS: 77-729 Microsoft Office PowerPoint 2016

Изберете един от следните два изпита:

MOS: 77-730 Microsoft Office Access 2016

MOS: 77-731 Microsoft Outlook 2016