Linux Professional Institute Employability Program

                 Linux Professional Institute

                    Employability Program

Информация за програмата

Програмата за заетост на Linux Professional Institute, наричана по-долу Програмата, е предназначена да предоставя възможности за развитие на одобрените курсисти и партньори на Linux Professional Institute (LPI), наричани по-долу Партньори.

Целта на Програмата е да се даде достъп до сертифициране и възможности за заетост на кандидати, желаещи да администрират професионално Linux. LPI се стреми да сведе до минимум финансовите бариери чрез своята глобална партньорска мрежа и да подкрепя местните усилия за изграждане на общност с високи знания и умения.

Образованието и сертифицирането предлагат доказан път към кариерата в областта на информационните технологии (ИТ) навсякъде, включително в страни с развиваща се икономика, в които разходите за участие могат да бъдат непосилни за мнозина. LPI е наясно с тези предизвикателства и се стреми да помогне на кандидатите, изправени пред пречки при финансирането на своите цели за професионално обучение и сертифициране.

Чрез Програмата Партньорите предоставят на подходящите кандидати обучение и сертификационен изпит, които са безплатни. Когато обучаваните получат своя сертификат,  Партньорът на LPI може да окаже помощ при намирането на работа, ако в настоящия момент съществува такава възможност.

IT-TRAINING. PRO  e официален партньор на Linux Professional Institute. В следващите редове можете да се запознаете с условията за кандидатстване.

Подходящи кандидати

Кандидатите трябва да докажат необходимост от финансова и образователна подкрепа – безработни кандидати; кандидати, които искат да се преквалифицират; кандидати, които могат да докажат, че се нуждаят от тази подкрепа.

Покритие на ваучерите за безплатно обучение и сертифициране

 • Ако сертификатът изисква повече от един изпит, ще се предлагат ваучери за всеки задължителен изпит.
 • Ще се предоставят ваучери на всеки кандидат за първия изпит и за първото повторно полагане

Одобрени кандидати

 • Ако сте одобрен за участие в Програмата, екикът на IT-TRAINING. PRO ще се свърже с Вас.
 • Уверете се, че данните, които вписвате във Формуляра за кандидастване, са коректно въведени.
 • IT-TRAINING.PRO не носи отговорност за грешно въведени данни.

Ако екипът на IT-TRAINING.PRO не успее да се свърже с кандидата, неговата кандидатура отпада.

Преди началото на обучението

 •  LPI изисква данни за кандидатите преди началото на обучението.
 • Одобрените кандидати ще получат официално писмо с насоки.
 • Извличането на тези данни ще позволи на LPI да научи повече за кандидатите и техния напредък и да измери успеха на програмата.
 • Повече информация за програмата може да намерена на официалната страница на Linux Professional Institute

След приключване на обучението

Участниците в обучението ще попълнят две анкетни карти (3 месеца след приключването на курса и след 1 година ), свързани с реализацията им след придобитите умения.
След като кандидатите са обучени и сертифицирани, те могат да изберат да споделят своите истории  в LPI Blog .

Данни на кандидатите

 1. Данните на кандидатите ще бъдат разглеждани съобразно с Общите условия на IT-TRAINING.PRO 
 2. Данните ще бъдат споделяни само с Linux Professional Institute с цел обратна връзка за обучението и подобряване на Програмата.
 3. Всеки кандидат, който участва в програмата, трябва да приеме Кодекса за поведение на LPI, който ще открие в бланката за регистрация.
 4. Всеки кандидат, който e одобрен за участие в Програмата, потвърждава, че е съгласен представител на LPI да се свърже с него.

Всички LPI програми предполагат най-високо ниво на професионализъм и етично поведение. Нарушаването на Кодекса за поведение на LPI по време на участие в Програмата няма да се толерира и може да доведе до незабавно прекратяване на обучението. Решенията, взети от администраторите на Програмата, са окончателни. 

Формуляр за кандидатстване