Каталог Курсове с Инструктор Microsoft

Нова Сертификационна Програма – Windows Server 2019

Microsoft обнови каталога си с обучения добавяйки курсове за сертификационна подготовка за Windows Server 2019.

IT-Training.pro предлага следните сертификационни курсове за успешна реализация като Windows Server Administrator:

WS-011 Windows Server 2019 Administration

Курсът е подходящ за начинаещи в Windows Системната Администрация. Курса обхваща теми като:

 • Installing Windows Server 2019
 • Active Directory
 • Group Policy
 • DHCP
 • DNS
 • IPAM
 • File Services
 • ISCSI
 • Data Deduplication
 • Storage Spaces
 • Hyper-V
 • Containers
 • Kubernetes
 • HA
 • Windows Failover Clusters
 • DR
 • Backup and Restore
 • Hyper-V Replica
 • Windows Security
 • Remote Desktop Services
 • VPN
 • Monitoring
 • WSUS

За повече детайли разгледайте детайлната програма на курса

WS-011 – Windows Server 2019 Administration (WS-011T00)

WS-012 Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS

Курсът е фокусиран в използване на Windows Server 2019 както за работа в корпоративна среда, така и за използване в облачни услуги. Обучението надгражда знанията придобити в ниво WS-011 – Windows Server 2019 Administration

Разглеждат се теми като:

 • Azure IaaS
 • Azure AD
 • Windows Admin Center
 • Azure Arc
 • Azure Monitor
 • Azure Automation
 • Azure Security Center
 • Azure Sentinel
 • Managing Windows Updates
 • Implementing Azure Files
 • Implementing Azure File Sync
 • Deploying Azure VMs
 • Configuring Azure VM networking
 • Configuring Azure VM storage
 • Configuring Azure VM security
 • Managing Azure VMs running Windows Server 2019
 • Maintaining Azure VMs running Windows Server 2019
 • Manage Windows Server 2019 in Azure VMs.
 • Implement Azure policies.
 • Maintain Windows updates.
 • Describe Azure VM-level and disk-level backup and restore.
 • Maintain Azure VM availability.
 • Azure Migrate
 • Storage Migration Server
 • Azure Site Recovery
 • Storage Replica
 • Azure Backup

WS-012 – Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS (WS-012T00)

 

WS-013 – Azure Stack HCI

Курс WS-013 Azure Stack HCI е специализирано обучение за организации внедряващи облачни решения от хибриден тип. Разглеждат се технологии като:

 • Overview of Azure Stack HCI
 • Overview of Azure Stack HCI technologies
 • Overview of Azure Stack HCI management tools
 • Overview of the Azure Stack HCI hybrid capabilities
 • Implementing and managing workloads on Azure Stack HCI
 • Maintaining Azure Stack HCI
 • Overview of Azure Stack HCI Storage core technologies
 • Planning for Storage Spaces Direct in Azure Stack HCI
 • Implementing a Storage Spaces Direct-based hyper-converged infrastructure
 • Managing Storage Spaces Direct in Azure Stack HCI
 • Planning for and implementing Storage QoS
 • Planning for and implementing Storage Replica
 • Overview of Azure Stack HCI core networking technologies
 • Overview of network virtualization and Software-Defined Networking
 • Planning for and implementing Switch Embedded Teaming
 • Planning for and implementing Datacenter Firewall
 • Planning for and implementing Software Load Balancing
 • Planning for and implementing RAS Gateways