Cisco Systems

IT-Training предоставя онлайн курсове, видео курсове, сертификационна подготовка, интензивно обучение, книги и учебни материали, онлайн тестове за следните Cisco Certifications, като следваме официалната сертификационна програма на Cisco.

           

Cloud CCNA Cloud CCNP Cloud
Collaboration CCNA Collaboration CCNP Collaboration CCIE Collaboration
Cybersecurity Operations CCNA Cyber Ops
Data Center CCNA Data Center CCNP Data Center CCIE Data Center
Design CCENT CCDA CCDP CCDE CCAr
Industrial CCNA Industrial
Routing and Switching CCENT CCNA Routing and Switching CCNP Routing and Switching CCIE Routing and Switching
Security CCENT CCNA Security CCNP Security CCIE Security
Service Provider CCNA Service Provider CCNP Service Provider CCIE Service Provider
Wireless CCENT CCNA Wireless CCNP Wireless CCIE Wireless