CCNA Data Center

Agility е отличителен белег на днешния успешен център за данни. Създаден за бързо разгръщане заявление и подкрепен от високоеластична инфраструктура, център за данни е станала ядро ​​на бизнеса, състезаващи се в нашата цифрова ера. сертифициране CCNA Data Center предоставя на доверието и подвижност и находчивост, трябва да инсталирате, конфигурирате и поддържате данни център технология. Усилване заземяване в инфраструктурата на изчислителния център, център за данни в мрежа концепции и технологии, изграждане на мрежи за съхранение, Unified Computing, виртуализация мрежа, център за данни за автоматизация и оркестрация, и Cisco Application Centric инфраструктура (ACI).

Предпоставки

Няма предварителни условия

Изпити & Препоръчителна обучение

200-150 DCICN Въвеждане на Cisco Data Center Networking (DCICN) v6.0

200-155 DCICT Въвеждане на Cisco Data Center Networking Technologies (DCICT) v6.0