CCNA Security

Cisco Certified Network Associate сигурност (CCNA Security) валидира знания сътрудник на ниво и умения, необходими за осигуряване на Cisco мрежи. Със сертификация по CCNA Security, мрежов специалист демонстрира уменията, необходими, за да се развие инфраструктурата на сигурността, признават заплахи и уязвими към мрежи, и за смекчаване на заплахите за сигурността. Учебната програма за CCNA Security подчертава технологии основни сигурност, монтаж, отстраняване на неизправности и мониторинг на мрежови устройства, за да се запази целостта, поверителността и наличността на данни и устройства, и компетентност в технологиите, които Cisco използва в своя структура за сигурност.

Предпоставки

Всяко валидно Cisco CCENT, CCNA маршрутизация и комутация, или всяко сертифициране CCIE може да действа като предпоставка.

Изпити & Препоръчителна обучение

Задължителен изпит (и) Препоръчителни обучение

Online Training Cisco CCNA Security 210-260 IINS Implementing Cisco Network Security