CCNP Data Center

Available February 24, 2020: Updates to the CCNP certification and training program

On February 24, 2020, Cisco will release new certification exams. New training will roll out over the next several months. If you have started working toward the current CCNP Data Center certification, keep going. In the new program, you’ll receive credit for work you’ve already completed.

Visit the CCNP Data Center migration tool for information about migrating your certification in progress.


Програмата за сертифициране и обучение CCNP Data Center предлага комплексни сертифициране и Professional ниво на умения, насочени към центровете за данни решения, технологии и най-добрите практики за проектиране, изпълнение и управление на модерен център за данни на инфраструктурата.

ИТ специалисти, които са Cisco обучени и сертифицирани са еднозначно квалифицирани за ключови роли в комплексни центрове за данни среди, с опит, използвайки технологии, включително политически мотивиран инфраструктура, виртуализация, автоматизация и оркестрация, Unified Computing, център за данни за сигурност и интеграция на облачните инициативи. CCNP Data Center сертифицирани специалисти са високо квалифицирани за старши роли, наети с което позволява цифрови инициативи бизнес трансформация.

Предпоставки

Валиден Cisco CCNA Data Center certification или Cisco CCIE certification може да послужи като предпоставка.

Курсове за подготовка

Сигнатура Курсове
642-999 DCUCI
Last day to test:
July 3, 2017 OR300-175 DCUCI
Онлайн курс Implementing Cisco Data Center Unified Computing (DCUCI) v5.0

Видео курс

Интензивен курс

Онлайн курс Implementing Cisco Data Center Unified Computing (DCUCI) v6.0

Видео курс

Интензивен курс

AND
642-997 DCUFI
Last day to test:
July 3, 2017OR

300-165 DCII

Онлайн курс Implementing Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFI) v5.0

Видео курс

Интензивен курс

Онлайн курс Implementing Cisco Data Center Infrastructure (DCII) v6.0

Видео курс

Интензивен курс

AND
300-170 DCVAI Онлайн курс Implementing Cisco Data Center Virtualization and Automation (DCVAI) v6.0

Видео курс

Интензивен курс

AND
642-998 DCUCD
Last day to test:
July 3, 2017AND

642-996 DCUFD
Last day to test:
July 3, 2017

OR

300-160 DCID

Онлайн курс Designing Cisco Data Center Unified Computing (DCUCD) v5.0

Видео курс

Интензивен курс

Онлайн курс Designing Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFD) v5.0

Видео курс

Интензивен курс

Онлайн курс Designing Cisco Data Center Infrastructure (DCID) v6.0

Видео курс

Интензивен курс

OR
642-035 DCUCT
Last day to test:
July 3, 2017AND

642-980 DCUFT
Last day to test:
July 3, 2017

OR

300-180 DCIT

Онлайн курс Troubleshooting Cisco Data Center Unified Computing (DCUCT)

Видео курс

Интензивен курс

Онлайн курс Troubleshooting Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFT)

Видео курс

Интензивен курс

Онлайн курс Troubleshooting Cisco Data Center Infrastructure (DCIT) v6.0

Видео курс

Интензивен курс