Associate Level (JNCIA-Junos)

Juniper Networks Certified Associate – Junos (JNCIA-Junos) е входното ниво, задължително за продължаване към сертификатите от по – високо ниво в сертификационната пътека на Juniper. Успешните кандидати демонстрират знания върху Juniper Networks Junos OS, networking fundamentals, и базови routing и switching умения.

Курс Предпоставки

Juniper Networks Certified Associate Junos (JNCIA-Junos) JN0-102

None

Ниво За изпита Описание на курса

Junos, Associate (JNCIA-Junos)

 • Exam code: JN0-102
 • Written exam administered at Pearson VUE testing centers worldwide
 • Exam length: 90 minutes
 • Exam type: 70 multiple-choice questions
 • Scoring and pass/fail status is available immediately
 • Prerequisite certification: none
 • Junos Software Release: 13.2

Проектиран за мрежови специалисти с начинаещ-междинен опит и познания за работата на мрежите, курсът повишава нивото на разбиране на кандидата за основи на мрежите, както и основната функционалност на Junos OS на Juniper Networks.

Съдържание на курса:

 • Networking Fundamentals
 • Junos OS Fundamentals
 • User Interfaces
 • Junos Configuration Basics
 • Operational Monitoring and Maintenance
 • Routing Fundamentals
 • Routing Policy and Firewall Filters