certification

ITILv4 Foundation

ITILv4 Foundation
Курс ITILv4 Foundation   4 работни дни – понеделник до четвъртък от 9:00 – 17:00   ITIL 4 – Foundation
Read more